The website supports Exploer 11 and up

השתתפות וזכייה בכנס של Zero Project, וינה, אוסטריה

20-22 בפברואר 2018

ארגון Zero Project מתמקד בזכויות של אנשים עם צרכים מיוחדים. מטרת הארגון היא להפחית את המחסומים הניצבים לפני אנשים עם צרכים מיוחדים בעולם כולו. הארגון מבקש לעשות זאת על-ידי שיתוף כלל עולמי של מודלים המשפרים את חיי היומיום ואת הזכויות המשפטיות של כל האנשים עם צרכים מיוחדים.

מדי שנה בשנה מקיים הארגון כנס בינלאומי בווינה, ובו נבחרים כ-40 פרויקטים פורצי דרך מרחבי העולם. בשנת 2018 נבחר פרויקט התת"ח (תקשורת תומכת וחלופית) שנוצר מתוך שיתוף פעולה בין הארגונים הממשלתיים האלה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פרקליטות המדינה, המוסד לביטוח לאומי, ארגון אייזיק ישראל, אשלים ומכון חרוב. מקבלות תעודות ההוקרה – נעמי גוטמן ממכון חרוב, יפעת קליין מאשלים ורונית צור, לשעבר אחראית חקירות ילדים – ייצגו את כלל השותפים. הפרויקט בכללותו נוהל על-ידי מכון חרוב.

פרויקט התת"ח, שנקרא גם "הזכות להשמיע קול", נועד להנגיש לילדים ולמבוגרים ללא יכולת דיבור את האפשרות לדבר באמצעות מערכת טכנולוגית. תעודת ההוקרה ניתנה על פיתוח כלי של חקירות ילדים שבאמצעותו חוקר ילדים וקלינאית תקשורת יוכלו לחקור את הנפגע בקשר לחשד לפגיעה בו.

קהל יעד: אנשי מקצוע בתחום הרלוונטי וכן אנשים עם צרכים מיוחדים

מספר משתתפים: כ-3,000

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.