The website supports Exploer 11 and up

כנס בנושא הגנת הילד ורווחתו למדינות מאגן הים התיכון – אלבניה – יוני 2017

שותפים: אוניברסיטת טירנה, אלבניה

מטרה: להפגיש אנשי מקצוע, קובעי מדיניות וחוקרים מארצות אגן הים התיכון כדי לבסס שיח וחזון משותף על הגנת ילדים. מטרת היוזמה הייתה גם להגביר את שיתופי הפעולה בין ארגונים ואוניברסיטאות מהמדינות השונות ולחלוק ידע ומומחיות לשם פיתוח שירותים ומדיניות אשר ישפרו את רווחתם של ילדים החיים במדינות אלו

קהל יעד: אנשי מקצוע, קובעי מדיניות וחוקרים מארצות אגן הים התיכון

מס' מפגשים: 3 ימים

מס' משתתפים: 30 נציגים מ-11 מדינות: אלבניה, אלג'יריה, קרואטיה, יוון, איטליה, ישראל, הרשות הפלסטינית, מלטה, סלובניה, ספרד וטורקיה. מכל מדינה באו שניים-שלושה נציגים קובעי מדיניות, חוקרים ואנשי מקצוע

מיקום: קמפוס אוניברסיטת טירנה, אלבניה

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.