The website supports Exploer 11 and up

כנס "פנים שונים של התעללות בילדים ורווחתם בראי הפרקטיקה והמחקר" – יולי 2017

שותפים: אוניברסיטת רייקה, קרואטיה

מטרה: לייצר רשת של חוקרים צעירים ממדינות שונות העוסקים בתחום של התעללות בילדים והזנחתם, כדי שימשיכו לשתף פעולה, לחקור ולקדם את הנושא

קהל יעד: חוקרים צעירים ומומחים ממדינות שונות העוסקים בנושא של התעללות בילדים והזנחתם          

מס' מפגשים: 1

מס' משתתפים:  כ-70

מועדים ומיקום: 8-7 ביולי 2017, אוניברסיטת רייקה שבקרואטיה

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.