The website supports Exploer 11 and up

ד"ר שני אופנהיים ולר

2014

נושא המחקר: מחקר ופיתוח של תכניות התערבות לאמהות מתעללות: אינטגרציה של תיאוריות פסיכולוגיות קליניות ופסיכולוגיות חברתיות, תוך התמקדות בתכונות האישיות העלולות לאפיין אמהות אלו

מרכז מחקר: מרכז קמפ, בית החולים האוניברסיטאי של קולורדו, ארה"ב

היום: חברת סגל, מכללת הדסה, ירושלים

 

מייל: shanioppenheim@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.