The website supports Exploer 11 and up

A_ The International Journal on Child Maltreatment

כתב העת The International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice הוא כתב עת בינלאומי פורץ דרך בתחום התעללות והזנחת ילדים. כתב העת יוצא לאור בשותפות של שני ארגונים מובילים: מרכז קמפ ומכון חרוב. מטרת כתב העת לקדם את המחקר הבינלאומי בתחום של מדיניות ופרקטיקה הקשורים למימוש זכותם של ילדים לביטחון אישי הכולל הגנה על ביטחון גופם, קידום תחושת הביטחון והבטחת קבלת טיפול הולם עבורם בהתאם לצרכיהם הבסיסיים.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.