The website supports Exploer 11 and up

פרק 10

משתתפים: פרופ' כרמית כץ מארחת את ד"ר הדס יחיעם
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.