The website supports Exploer 11 and up

הפורום הבינמשרדי למיפוי נפגעי התעללות והזנחה עם צרכים מיוחדים וסקר נפגעים עם מוגבלות

רקע

ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעים פי ארבעה ויותר מילדים רגילים, אך השירותים העומדים לרשותם מצומצמים מאוד ביחס לאוכלוסיית הילדים הרגילה.

 

בשנת 2013, ביוזמת מכון חרוב ו"אשלים", התכנס פורום שולחן עגול של שלושים אנשי מקצוע בכירים ממשרדי ממשלה הנוגעים בעניין (חינוך, בריאות ורווחה), עמותות וארגוני הורים. הדיונים בשולחן העגול נועדו ללמוד ולהמליץ על כיווני הפעולה הנכונים ברמה מערכתית רב-מקצועית ובין-ארגונית, ולבנות תכניות מתאימות שיתנו את המענה הטוב ביותר האפשרי. כל מפגש הוקדש לנושא מסוים, אשר נידון לאחר הרצאת מבוא חיצונית שהציגה ידע מקצועי או תכנית קיימת. חלק מהדיונים התקיימו בתחילה בקבוצות קטנות ולאחר מכן במליאה, וחלקם התקיימו רק במליאה. במקביל התבקשו המשתתפים למפות את השירותים המוכרים להם, הניתנים על ידי הארגונים שלהם. המוצר המוגמר הוא תכנית חומש ובה המלצות לקידום הנושא. התכנית נמצאת עתה בשלב בו מתקיימות פגישות עם משרדי הממשלה השונים ליישום התכנית.

 

בשנת 2014 הוקמה וועדה בין-משרדית של אנשי מקצוע בכירים מכל משרדי הממשלה, בראשות משרד הבריאות שכללה עשרה אנשי מקצוע בכירים מהתחומים הנ"ל. מטרת הוועדה היתה לבחון ולזרז הקמת פרויקטים בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות כאשר כצעד ראשון הוחלט על איסוף נתונים בנושא.

 

בשנת 2015 התכנסה קבוצת עבודה בין משרדית שסיכמה אלו נתונים על ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות והזנחה ניתן לאסוף בדרך התיעוד הקיימת וזיהתה צורך בשינוי חלק מדרכי התיעוד והמעקב. בסיום הבדיקה הוגשה בקשה לוועדת הכספים של אשלים שאישרה את בקשת הפורום למימון סקר. הסקר המדובר יכלול: סקירה קצרה של דרכי איסוף הנתונים המקובלים בעולם ויאסוף את הנתונים הקיימים במשרדי הממשלה בארץ, כאשר ניתוח שלהם יאפשר:

 

1. לקבל תמונה (גם אם לא מדויקת) של היקף התופעה
2. לאתר מוקדי כפילויות של שירותים ונתונים
3. לזהות אוכלוסיות שלא באות לידי ביטוי בנתונים ולפיכך כנראה לא מקבלות מענה בשירותים הקיימים
4. לזהות צמתים מתאימים לשותפות בין המשרדים (יבסס את המלצות הפורום הרחב)
5. לזהות חסכים וצרכים מתבקשים (במידה מסוימת, גם יסייע לבסס את המלצות הפורום הרחב)
6. להמליץ על דרכי איסוף נתונים עתידיים

 

בשנת 2016 התקיים הליך מכרז או פטור ממכרז לשם העסקת חוקר שיעסוק אך ורק באיסוף נתונים אלה והסקר יצא לדרך.

המשתתפים: עשרה אנשי מקצוע בכירים ממשרד הבריאות, ממשרד החינוך וממשרד הרווחה וכן נציגת מכון חרוב.

לתוצרי הוועדה ראו לעיל קישורים.עדכון אחרון 18 דצמבר 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.