The website supports Exploer 11 and up

חרבות ברזל – מתווים למען ילדים ומשפחותיהם – מכון חרוב בשיתוף משרד הרווחה

בעקבות אירועי 7 לאוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל פנה משרד העבודה רווחה והשירותים החברתיים למכון חרוב בבקשה לכתוב מתווים שונים לטיפול בילדים ובמשפחותיהם על בסיס סקירה מחקרית ונסיונו רב השנים בנושא טראומה. בעקבות זאת נכתבו בידי מכון חרוב ובשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, מתווים שמיועדים למגוון מצבים שונים אליהם נקלעו חוו או נחשפו - ילדים, צעירים ומשפחותיהם. להלן חלק מן המתווים.

רק עיגול שימו לב לילדים_לוגו


עדכון אחרון 28 מאי 2024
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.