The website supports Exploer 11 and up

מיזם נוירולוג'יק – אסטרטגיות וכלים לוויסות תלמידים שחוו טראומה

תוכן עניינים

אודות המיזם

מיזם נוירולוג'יק – אסטרטגיות וכלים לוויסות תלמידים שחוו טראומה

מלחמה, טרור וקונפליקט ביטחוני מתמשך הם אירועים טראומטיים עבור חלק גדול מהילדים והילדות בישראל. עבור חלקם, האירועים הקשים מתווספים לחוויות ילדות טראומטיות אחרות, כגון פרידה מדמות התקשרות, תאונה, איום לפגיעה פיזית, אובדן בית, התעללות והזנחה, וחשיפה לאלימות במשפחה.

האם טראומה משפיעה על ההתנהגות של תלמידים ותלמידות בכיתה?

ההתמודדות עם אירועים טראומטיים מורכבת, מאתגרת, ולעיתים מציפה עבור ילדים. בבית הספר הקושי עלול להתבטא בתסמינים כגון חוסר ריכוז, חוסר ויסות והיעדרות מבית הספר. התנהגויות אלה הן אתגר עצום לצוותים החינוכיים, בייחוד בבואם ללמד כיתות מלאות.

כיצד אפשר לעזור לתלמידים ולתלמידות?

מודל נוירולוג'יק מבוסס על ההבנה של תפקוד המוח בעת למידה ובעת דחק. המודל נותן למורים ולתלמידים כלים פסיכו־חינוכיים (psychoeducation) להבנת הקשר וההשפעה של טראומה ודחק על המוח, והוא מציע כלים פרקטיים ליצירת סביבה כיתתית מווסתת לילדים ולבני נוער שחוו טראומה.

איפה אפשר ללמוד על מודל נוירולוג'יק?

מכון חרוב ייבא לארץ את מיזם נוירולוג'יק מרשת בתי הספר לייקסייד בארה"ב ומציע הכשרה המיועדת למורים, למנהלים, ולאנשי חינוך המעוניינים להוסיף כלים יישומיים חדשים לעבודה שלהם בכיתה.
*מסגרת הלמידה תיקבע בשיתוף פעולה עם המסגרת החינוכית ובהתאם לצרכיה.

לפרטים נוספים

גב' שירה אברהמי –  shiraa@haruv.org.il  
ד"ר פולה דוד – paulad@haruv.org.il

צפו להלן בהרצאה מיזם נוירולוג'יק: כיצד שומרים על וויסות של ילדים נפגעי טראומה בבתי ספר? עדכון אחרון 16 נובמבר 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.