The website supports Exploer 11 and up

Safecare

סייפקייר (Safecare) היא תוכנית אמריקאית מבוססת ראיות (EBP) לאימון הורים, הפועלת משנת 1979. התוכנית מיועדת להורים לילדים בגילאי 0-5 בסיכון של התעללות או הזנחה. מטרתה – מניעת מצבי התעללות, הזנחה ואלימות כלפי הילדים וכפועל יוצא, אף הפחתת/מניעת דיווח חוזר לשירותי הרווחה. זו תוכנית מובנית המלוה בפרוטוקול מפורט, והיא כוללת 18 מפגשים שבועיים בבית המשפחה.

לאחר ש-3 עו"סים בכירים במחלקה לשירותים חברתיים של עירית אשדוד למדו את השיטה, הם הכשירו 15 עובדים סמך מקצועיים לבצע את ההתערבות בביתם של משפחות עם ילדים צעירים.

מכון חרוב סייע להטמעת התוכנית במחלקה באשדוד והוא מלווה את יישומה במחקר מלווה. בשנת 2018 הושלם איסוף הנתונים של כ50 משפחות שהשתתפו בתוכנית.

עוד על התכנית ניתן ללמוד מכתבת ראיון עם פרופ' אשר בן-אריה בגלי צה"ל 31.5.2016.