The website supports Exploer 11 and up

Safecare

סייפקייר (Safecare) היא תוכנית אמריקאית מבוססת מחקר לאימון הורים, הפועלת משנת 1979. התוכנית מיועדת להורים לילדים בגילאי 0-5 בסיכון של התעללות או הזנחה. מטרתה – מניעת מצבי התעללות, הזנחה ואלימות כלפי הילדים וכפועל יוצא, אף הפחתת/מניעת דיווח חוזר לשירותי הרווחה.

לאחר ש-3 עו"סים בכירים במחלקה לשירותים חברתיים של עירית אשדוד למדו את השיטה, הם הכשירו 15 עובדים סמך מקצועיים לבצע את ההתערבות בביתם של משפחות עם ילדים צעירים.

עוד על התכנית ניתן ללמוד מכתבת ראיון עם פרופ' אשר בן-אריה בגלי צה"ל 31.5.2016.