The website supports Exploer 11 and up

SafeCare

סייפקר (SafeCare) היא תוכנית אמריקנית מבוססת ראיות (EBP), שמטרתה למנוע מצבי התעללות, הזנחה ואלימות כלפי ילדים (בני 5-0), ולהפחית דיווח חוזר לשירותי הרווחה. זו תוכנית מובנית המלווה בפרוטוקול מפורט, והיא כוללת 18 מפגשים שבועיים בבית המשפחה. מכון חרוב סייע בהטמעת התוכנית במחלקת הרווחה של עיריית אשדוד וליווה את יישומה במחקר. בשנת 2019 הושלם המחקר והניב שני מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים.

 

עוד על התכנית ניתן ללמוד מכתבת ראיון עם פרופ' אשר בן-אריה בגלי צה"ל 31.5.2016.עדכון אחרון 19 מרץ 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.