The website supports Exploer 11 and up

פיתוח והטמעה של תכניות לגיל הרך תוך שימוש במידע ובמאגרי נתונים | ד"ר תמרה הייל

סמינר בנושא: פיתוח והטמעה של תכניות לגיל הרך תוך שימוש במידע ובמאגרי נתונים, אוקטובר 2013.

 

מרצה אורחת: ד"ר תמרה הייל, מנהלת מחקרי תחום הגיל הרך בארגון "Childtrends" -מכון מחקר העוסק בתחום רווחתם של ילדים ובני נוער.

 

ד"ר הייל מתמקדת במחקר הנוגע לקידום מוכנותם של ילדים לבית הספר, התפתחות אופטימאלית של ילדים דוברי שתי שפות, ויישומן והטמעתן של מסגרות מדעיות בטיפול בגיל מוקדם וביוזמות חינוכיות.עדכון אחרון 27 מאי 2020
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.