The website supports Exploer 11 and up

תפקיד הרופא במניעת התעללות | פרופ' הווארד דובוביץ'

היום נפתח בהרצאתו של פרופסור הווארד דובובץ' בנושא: "מניעת התעללות: תפקיד הרופא"

Preventing Child Maltreatment: A Role for Child Health Professionals
ההרצאה הייתה באנגלית ולוותה בתרגום סימולטני.

 

פרופ' דובוביץ' הוא פרופסור לרפואת ילדים ומשמש כמנהל של המרכז למשפחות בבית הספר לרפואה שבאוניברסיטת מרילנד בבולטימור. לאחר הרצאתו הוצגו מצגות של תכניות מניעה והתערבות, ביניהן סייפקר, קהילות חזקות- ירושלים ות"א, טלטול תינוקות ונושמים לרווחה.

 

בהמשך התקיים פאנל בנושא תכניות למניעת התעללות והזנחה בילדים.
בהשתתפות:

  • פרופ' אשר בן אריה, מנכ"ל מכון חרוב, וחבר סגל בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • הגב' רונית צור, ראש מנהל שירותים חברתיים, אשדוד
  • ד“ר מנואל כץ, יו“ר החברה הישראלית לרפואת הילדים בקהילה- חיפ“א, נשיא עמותת גושן
  • הגב‘ איריס מנדה בן יעקב, מנהלת היחידה למיניות ולמניעת פגיעה והתעללות בילדים ובני נוער, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך
  • ד"ר טל ארזי, חוקרת בכירה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

 

אשדוד
יום שלישי 31/5/16 I כ"ג באייר תשע"ועדכון אחרון 27 מאי 2020
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.