The website supports Exploer 11 and up

קהילות חזקות

לאחר שלוש שנות פעילות עשירות ומגוונות הסתיים הפיילוט של קהילות חזקות בשכונת תל כביר בדרום תל אביב. במסגרת השנה האחרונה צוות היוזמה, בראשותה של דר כרמית כץ מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב בליווי ובתמיכה של מכון חרוב בראשותו של פרופסור אשר בן אריה, עסוק בהמשגת הידע והמיומנויות שהצטברו במסגרת של מאמרים אקדמיים בארץ ובעולם לצד הפצת הידע בכנסים ובסדנאות מיועדות. לצד עשייה זאת, צוות היוזמה עסוק בלמידה מהצלחות עם הצוותים המקצועיים שפעלו בשכונה, זאת מתוך מטרה להדק את מודל קהילות חזקות שפותח בישראל- מודל אשר לצד תהליך הכשרה ייחודי של סטודנטים לעבודה סוציאלית פועל בשותפות עם עובדות סוציאליות ומחלקות לשירותים חברתיים. במקביל לתהליך זה, מתקיימים מאמצים נוספים בשכונת חליסה בחיפה.

 

יוזמת קהילות חזקות בחליסה הינה פרי של שיתוף פעולה בין אגף הרווחה בעיריית חיפה בהובלת עו"ס טל זיסו-גולדוין והצוות הקהילתי, האמון על ריכוז, תכנון וביצוע הפעילות הקהילתית; בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה האמון על המחקר המלווה באמצעות ד"ר איריס לביא וד"ר רות ברקוביץ'; השתתפות סטודנטיות לעבודה סוציאלית של היחידה ללימודי שדה המלוות על ידי עו"ס אורלי אביטל; בית הספר עבדאלרחמן אלחג' בהנהלת מר' מוחמד עואד; תושבי שכונת חליסה והארגונים הפועלים במרקם החיים השכונתי.

 

קהילות חזקות בשכונת חליסה בחיפה סיימה את שנתה השלישית בשנת 2018, במסגרת היוזמה מתקיימת פעילות קהילתית ומחקר המלווה את ההתערבות בשטח.

 

הפעילות הקהילתית השנה התמקדה בארבעה מעגלי פעולה:

 

1. מעגל הילדים: הקמת מועצת תלמידים בית ספרית

מועצת התלמידים היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות מאפשרת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה סייעה לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית ותחזק את השתייכות התלמידים לקהילתם ואל בית הספר ופעלה להשפעה לטובת הקהילה כולה.

  • התכנית כללה הנחיית הקבוצה על ידי סטודנטית שנה ב' לעבודה סוציאלית בשיתוף הרכזת החברתית של בית הספר
  • התקיימה פעילות גיבוש ODT לקבוצת הילדים במהלך השנה

 

2. מעגל ההורים: צוות פעולה לקידום הבטחון והבטיחות בשכונה

שכונת חליסה הינה שכונה מודרת חברתית וכלכלית, סובלת מפשיעה בעיקר בתחומי הנשק והסמים. ילדים והורים אינם חשים בטחון מספק להסתובב ברחובותיה בחופשיות ואינם חשים מוגנים. פרוייקט זה שאף להגביר את תחושת הביטחון האישי ולהתמודד עם התופעה בשלוש רמות:

א. חיזוק האמון בין הקהילה למשטרה
ב. פעילות תושבים להגברת הביטחון האישי
ג. חיזוק החוסן הנפשי של התושבים ועיבוי תכניות הטיפול בשכונה

  • את הצוות הובילו עו"ס קהילה של חליסה וסטודנטית שנה ב' לעבודה סוציאלית.

 

3. מעגל הורים-ילדים: משחקייה ניידת

בשכונת חליסה מתגוררים משפחות עם מצב סוציו אקונומי נמוך, משפחות אשר מתמודדות ביומיום עם מגוון רחב של קשיים כלכליים וחברתיים ובעיות במסוגלות הורית. בנוסף לזה, בחליסה קיימת תופעת אלימות רחוב, בין ילדים, בני נוער ומשפחות. אלימות זו משפיעה על הרגשת הביטחון הכללית בשכונה, במיוחד במשפחות עם ילדים. הורים בדרך כלל נמנעים לשלוח את ילדיהם הצעירים לפעילויות המאורגנות בשעות אחר הצהריים על ידי בית הספר, המועדון או המתנ"ס, מתוך חשש לביטחונם ושלומם. כמו כן, ילדים בעצמם נמנעים מלהשתתף בגלל פחד מ"האחר". האחר שיכול להיות ילד, נער או מבוגר אשר עלול לפגוע בהם. הפרויקט נתן מענה אלטרנטיבי בשעות אחר הצהריים לילדים שלא משתלבים בפעילויות הקהילתיות בשכונה, הגברת הרגשת הביטחון האישי בקרב ילדים ותושבים בשכונה, קידום רשת חברתית בין דיירים בבניינים רבי קומות סביב תחום הילדים וחיזוק קשר הורה-ילד. במסגרת הפרוייקט הופעלו 5 משחקיות ניידות בקומות העמודים של חמישה בניינים.

  • התקיים אירוע הפנינג משותף להורים והילדים של כל חמשת המשחקיות הניידות.
  • הפרויקט לווה על ידי 10 סטודנטים וסטודנטיות שנה א' לעבודה סוציאלית.

 

4. מעגל שכונתי: מיזם "חליסה בלב" למיתוג ערכים קהילתיות חיוביים

מודל קהילות חזקות מתחבר לעולם הפרסום והשיווק בעידן המודרני ושם דגש את הפרסום של המסרים החברתיים הרצויים על פי היוזמה ובינהם חשיבות שמירת בטחונם הפיזי והרגשי של הילדים בשכונה. פרוייקט זה בא לתת מענה לשנת הפעולה הראשונה לשם יצירת bazz בשכונה על היוזמה, עקרונותיה, ופעילותיה לשם הרחבת ההכרות של כל תושבי השכונה עם היוזמה והצטרפותם להתנדבות בפרויקטים השונים.

  • במסגרת הפרויקט הוקם מיזם להתעצמות קהילתית באמצעות צילום, תחקיר, תיעוד וחשיבה יצירתית אותם יפעילו מתנדבי השכונה. מטרות המיזם הינן הגברת הלכידות הקהילתית ומייצר גאוות יחידה. למיזם נראות גדולה בשטח. התוצר הסופי הינו תערוכת רחוב בשם "חליסה בלב" – פסיפס של מקומות ואנשים הכולל 14 תמונות ענק שמוצגות ברחוב הראשי בשכונה. פעילות ההמשך תכלול סיורים תיירות בשכונה אותם ידריכו תושבי השכונה בעצמם.
  • הפעילות לוותה על ידי סטודנטית שנה ג' לעבודה סוציאלית.

 

פעילות מחקרית קהילות חזקות חליסה, חיפה:

את פעילות הצוות הקהילתי והסטודנטים בשכונת חליסה בחיפה מלווה מחקר הערכה המנוהל על ידי דר' איריס לביא, דר' רות ברקוביץ' ופרופ' מירי כהן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. מטרת המחקר המלווה היא להעריך את מידת היעילות של ההתערבות בחיזוק קשרים קהילתיים כאמצעי להגביר את שלום הילד ולצמצם מניעה והתעללות. מטרה נוספת היא להזין את היוזמה בידע מעצב תוך כדי התהליך בכדי לסייע לאנשי השטח לערוך שינויים והתאמות בתוכנית וייעל אותה (מחקר הערכה מעצב).
המחקר מתמקד בשני אזורים עיקריים: (א) בית הספר היסודי בשכונה – אחמד אל רחמאן אל חאדג' (ב) משפחות בקהילה.

 

(א) המדידה בבית הספר מתמקדת בתפיסות של תלמידים והורים את האקלים הבית ספרי: תחושת חיבור וקשר של התלמיד לבית הספר, תחושת מוגנות בבית הספר, אלימות, מערכות יחסים עם קבוצת השווים ועם מבוגרים, מעורבות הורים בבית הספר, ציפיות ברורות מתלמידים והוגנות החוקים בבית הספר, מידת התמיכה של בית הספר בהורים ועזרה המוצעת להם. שאלוני המורים ואנשי הצוות מתמקדים גם הם בתפיסות של אקלים בית ספרי, ובנוסף תפיסות של מעורבות הורים בבית הספר, הערכת מידת ההתעללות וההזנחה שחווים תלמידים ועמדות לגבי דיווח על תופעות אלו. במהלך השנה החולפת הועברו השאלונים בשתי נקודות זמן: תחילת שנה"ל (פברואר 2017) ובסיומה (יוני 2018).

 

(ב) המדידה בקרב משפחות בקהילה מתבצעת באמצעות הסטודנטים וסוקרים אשר עוברים בבתים ומעבירים את השאלונים אחת לשנה. השאלונים מודדים את דיווחי ההורים אודות שביעות הרצון מהשכונה, החיים החברתיים, תמיכה חברתית, מתן עזרה וקבלת סיוע בשכונה, מסוגלות קהילתית, יעילות קולקטיבית, ארגונים בקהילה, היכרות עם ילדי השכונה, חווית ההורות בשכונה, היכרות עם ילדי השכונה, איכות ותחושת תקווה. עד כה הועברו שאלונים אלו בשתי נקודות זמן: טרם תחילת ההתערבות (בשנת 2014) וכעבור שנת פעילות אחת (פברואר 2017).עדכון אחרון 19 מרץ 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.