The website supports Exploer 11 and up

מדוע חשוב לטפל בילדים ובבני נוער בעלי התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת?

קיימת חשיבות רבה לטיפול בילדים ובני נוער בעלי התנהגות לא מותאמת והתנהגות מתעללת ופוגעת. ילדים בעלי התנהגות כזו מצויים, על פי המחקרים, בסיכון גדול יותר להיפגע מינית בבגרותם. כמו כן, נמצא כי בקרב מתבגרים שלא טופלו קיימים אחוזים גבוהים יותר המגיעים לטיפול בידי רשויות אכיפת החוק בהשוואה לאלה שטופלו.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.