The website supports Exploer 11 and up

הזנחה רגשית

הגדרה

הזנחה רגשית מוגדרת כמעשים או חוסר פעולות (omissions) של ההורה וחשיפה של הילד לאלימות במשפחה; סוג זה של התנהגות הורית הינה הקשה ביותר למדידה בשל העדר פגיעה גופנית ולעיתים השפעה מאוחרת על התפתחות הילד (Hildyard & Wolfe, 2002).

 

נתוני שכיחות

הזנחה והתעללות רגשית מתרחשות ברוב הגדול של מקרי ההתעללות הפיזית (90%), וכמו כן מצבים אלה קורים בלי פגיעה פיזית (Claussen & Crittenden, 1991; Kaplan et al., 1999). כמו כן, בעוד הזנחה פיזית בדרך כלל מתלווה לה הזנחה רגשית, ההפך לא תמיד נכון (Egeland, Erickson, & Press., 1987). כתוצאה מכך, הזנחה והתעללות רגשית הינן המצבים השכיחים ביותר של פגיעה בילדים (Hildyard & Wolfe, 2002).

 

גורמים

חקר הגורמים המובילים הורים לקושי לספק טיפול וטיפוח הולם לילדים הוא תחום מחקר מוזנח ברובו (Hildyard & Wolfe, 2002).. עוני כרוני, חוסר יכולת הורית, פסיכופתולוגיה הורית, שימוש בסמים, הורים מחוסרי דיור, התפרקות המשפחה וחוסר טיפול לפני ואחרי הלידה כולם מקושרים להזנחה (Pelton, 1994), וכל אחד מגורמים אלה נמצא כמעלה את הפגיעות של ילדים לפסיכופתולוגיה באופן עצמאי (Brooks-Gunn & Duncan, 1997; McCall & Groark, 2000). באופן כללי, מבין כל תחומי ההזנחה וההתעללות בילדים, הזנחה היא התחום המקושר ביותר לסטטוס חברתי-כלכלי נמוך (Tuck, 2000).

 

השלכות

מחקרים שנערכו עד לשלב זה מעידים כי השלכות הזנחה בילדים הן חמורות בדומה להשלכות של התעללות פיסית או מינית (Hildyard & Wolfe, 2002). ילדים מוזנחים, גם כאשר בגרו, הינם בסיכון רב יותר למספר בעיות התנהגותיות, חברתיות, לימודיות ורפואיות (Child_Welfare_Information_Gateway, 2004). ילדים אלה מראים בפרט קושי לשלוט ברגשות או באימפולסים, התנהגות שקטה או כנועה, קושי בבית-ספר או ביחסים חברתיים עם בני הגיל, בעיות אכילה ושינה, עריכת ניסיונות לעורר תגרות או לעורר קשרים מיניים, התנהגות רגשית או חברתית שאינה תואמת את גילם, לא נענים לתשומת לב, אפתיים, נוקשים, מוותרים, לא מתלהבים, מראים חוסר אונים למול לחץ, בעלי מעט אינטראקציות עם בני גילם, מראים התנהגויות של פגיעה עצמית, של פאניקה, ושל דיסוציאציה, בעלי בעיות דיכאון, חרדה או הערכה עצמית נמוכה (DePanfilis, 2006).

המצב המכונה Reactive Attachment Disorder) RAD) הינו מקושר באופן ספציפי להזנחה רגשית. מצב זה מאופיין בכך שהילד מתקשה להתקשר חברתית עם אחרים, דבר המתבטא בהתנהגות מעוכבת בצורה מובחנת או בהתנהגות חברתית בלתי מובחנת (American_Psychiatric_Association, 2000). בגיל צעיר יותר, התוצאה החמורה ביותר של הזנחה רגשית מכונה כשל לא אורגני לשגשג (Nonorganic Failure to Thrive (Syndrome FTT, אשר מתבטא בחוסר יכולת להתפתח (ולעיתים אף לשרוד) למרות הזנה מתאימה (Greenbaum et al., 2008). דחיה רגשית מצד ההורים מקושרת עם שימוש בסמים בבגרות (Campo & Rohner, 1992) ועבריינות (Simons, Robertson, & Downs, 1989). בנוסף, הזנחה רגשית פוגעת ביכולת המנטליזציה של הילד, שהינה היכולת לעבד ולהבין מצבים מנטליים של האדם עצמו ושל אחרים (Fonagy & Target, 1997).

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.