The website supports Exploer 11 and up

סרטים והרצאות

בעקבות אירועי שבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", מכון חרוב קיים סדרת הרצאות "חרוב בחירום" מפגשים שנועדו לתת עקרונות ולתת מענה לשאלות של אנשי מקצוע המטפלים בילדים נפגעי טראומה.

מחוסר אונים לתפקוד מיטבי - מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית בעבודה עם ילדים - סדרת הרצאות עם ד"ר משה פרחי (נובמבר 2021)

מפגש ראשון

מפגש שלישי

מפגש שני

מפגש רביעי ואחרון

מפגש מקצועי לאנשי טיפול, חינוך וייעוץ בהנחיית ד"ר רוני ברגר ורביד בוגר - 11/10/2023

מניעת תסמונת פוסט-טראומטית: ממדעי המוח לטיפול - יורם (יורי) גדרון - 30/3/2022

עזרה ראשונה נפשית במצבי דחק וטראומה
החברה לבריאות הנפש בקהילה -
10/10/2023

סיוע למסייעים, גשר על מים סוערים - איך נשמור על עצמנו כנותני עזרה? - ד"ר אתי אבלין,
2020 (רלבנטי גם לזמן חירום זה)

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.