The website supports Exploer 11 and up

סרטים והרצאות

הנכם מוזמנים להירשם להרצאות חרוב-בחירום שעוסקות כולן במתן כלים פרקטיים להתמודדות עם המצב. הקלטת ההרצאות עולה לאחר מכן לערוץ היוטיוב של המכון:

מחוסר אונים לתפקוד מיטבי - מודל מעשה להגשת עזרה ראשונה נפשית בעבודה עם ילדים - סדרת הרצאות עם ד"ר משה פרחי (נובמבר 2021)

מפגש ראשון

מפגש שלישי

מפגש שני

מפגש רביעי ואחרון

מפגש מקצועי לאנשי טיפול, חינוך וייעוץ בהנחיית ד"ר רוני ברגר ורביד בוגר - 11/10/2023

מניעת תסמונת פוסט-טראומטית: ממדעי המוח לטיפול - יורם (יורי) גדרון - 30/3/2022

עזרה ראשונה נפשית במצבי דחק וטראומה
החברה לבריאות הנפש בקהילה -
10/10/2023

סיוע למסייעים, גשר על מים סוערים - איך נשמור על עצמנו כנותני עזרה? - ד"ר אתי אבלין,
2020 (רלבנטי גם לזמן חירום זה)

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.