The website supports Exploer 11 and up

מגזין חרוב מהשטח

"חרוב מהשטח" הוא מגזין ייחודי חדש המבקש לחזק את הקשר בין עבודתם של אנשי שטח שונים בארץ, בינם לבין אנשי טיפול ואקדמיה ולהיפך. למען כל הפועלים בתחום מניעה, זיהוי, איתור וטיפול בההתעללות בילדים והזנחתם. דרך המגזין ננסה להגביר את ההיכרות עם הפנים שמאחורי העבודה בשטח, מקומות בהם נעשית עבודה משמעותית, מחקרים או גישות טיפול חדשות ועוד.

אנו תקווה כי המזגין יאפשר ההזדמנות להתעדכן ולהכיר את עבודתם של אנשי השטח השונים בישראל התורמים רבות למען קידום ילדים נפגעי התעללות והזנחה לצד פרסומי מאמרים חדשים, מקומות שונים ושירותי טיפול חדשים/יחודיים.

בכל גיליון נפתח עולם ידע על העשייה בשטח והחיבורים שמצאנו באותם הקשרים באקדמיה, ואנו מקוות שכמונו תמצאו עיניין בתכנים שלפניכם.

לגיליון הנוכחי לחצו כאן

סיגל כנפו וליאת בן הרוש
עורכות

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.