The website supports Exploer 11 and up

מגזין חרוב מהשטח

"חרוב מהשטח" הוא מגזין ייחודי חדש המבקש לחזק את הקשר בין עבודתם של אנשי שטח שונים בארץ ובין אנשי טיפול ואקדמיה ולהיפך הפועלים בתחום מניעה, זיהוי, איתור וטיפול בילדים הסובלים מהתעללות והזנחה. דרך המגזין ננסה להגביר את ההיכרות עם הפנים שמאחורי העבודה בשטח, מקומות בהם נעשית עבודה משמעותית, מחקרים וגישות טיפול חדשות ועוד.

אתם יכולים להשפיע על תוכן המגזין עם הצעות את מי לראיין? היכן לבקר? ואלו מיזמים או מחקרים חדשים ראוי שנכיר.

הצעות ורעיונות ניתן לשלוח אל: sigalk@haruv.org.il

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.