The website supports Exploer 11 and up

קול קורא לכתיבת מאמרים לכתב העת נקודת מפגש – גיליון ינואר 2024

פתרונות טכנולוגיים וכלים דיגיטליים חדשניים להתמודדות עם התעללות והזנחה בילדים – כלים המעניקים מענה בזיהוי ואיתור, התערבות קהילתית, טיפול מקצועי, חינוך ומניעה.

רקע:

 

אנו חיים בעולם שבו הטכנולוגיה משחקת תפקיד חשוב יותר ויותר בחיי היומיום שלנו. עם זאת, אנו חיים גם בעולם שבו 1 מתוך 5 ילדים בישראל נפגע מהתעללות או הזנחה. בשנת 2021 מספר המקרים המדווחים לעו"ס לחוק הנוער היה קרוב ל60,000. אולם נתון זה הוא רק קצה הקרחון של התופעה ורוב רובם של ילדים אלה אינם מאותרים ולמעשה נמצאים מחוץ למעגל הסיוע והטיפול.

טכנולוגיה היא מרכיב נוסף, מרכזי שיש לעשות בו שימוש במסגרת המאמצים למציאת פתרונות לתופעה.

אנו מזמינות אתכם לשלוח לנו מאמרים הסוקרים יוזמות טכנולוגיות חדשות בתחום ונותנים מענה לתופעה וכוללים כלים המתמקדים בזיהוי ואיתור, התערבות קהילתית, טיפול מקצועי, חינוך ומניעה.

 

נושאי עניין כוללים בין היתר:

 

  1. מאמרים כלליים על אתיקה ועתידנות, אתגרים צפויים למערך המניעה והטיפול בעתיד. מענים שיאפשרו התמודדות עימם בשדה העבודה.
  2. עתיד ועתידנות – מה צפוי למערך המניעה והטיפול מבחינת המציאות העתידית טכנולוגית. אלו מענים אפשר לתת להם.
  3. התערבויות מבוססות טכנולוגיה למניעת התעללות בילדים, כגון אפליקציות לנייד, פלטפורמות מקוונות ומכשירים לבישים.
  4. השימוש בבינה מלאכותית, למידת מכונה ועיבוד שפה טבעית כדי לזהות ולאתר התעללות בילדים.
  5. תפקיד המדיה החברתית במניעת התעללות בילדים, לרבות שימוש ברשתות חברתיות לצורך דיווח על התעללות והזנחה בילדים.
  6. השימוש במציאות מדומה כדי להעלות את המודעות ולחנך את הציבור לגבי התעללות בילדים.
  7. שיקולים אתיים בשימוש בטכנולוגיה בתחום של התעללות בילדים.
  8. מחקרים שמעריכים את האפקטיביות וההיתכנות של התערבויות טכנולוגיות וטיפול בתופעה.
  9. קובעי מדיניות ומקבלי החלטות העוסקים בתחום.

*נשמח לקבל המלצות לגופים או אנשים שמתאימים לשם כתיבה. 

**נציין שהכתיבה אינה אקדמית אלה אמורה להנגיש את המידע לאנשי מקצוע מפרופסיות שונות. כללי הכתיבה ישלחו בנפרד למתאימים.

 

תאריך היעד להגשת הצעות: סוף יוני 2024. בהצעה יש לצרף פסקה המתארת את נושא המאמר ומדוע הוא רלוונטי לתחום
ותאור קצר של הכותב/ת.

תאריך יעד להגשת המאמרים (לאחר אישור שישלח במייל): סוף אוקטובר 2023.

לבירורים ולמשלוח הצעות: yaffa@haruv.org.il או דרך צרו קשר באתר המכון

 

על מכון חרוב:

 

מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בפיתוח ידע והנחלתו לקהל אנשי המקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

מאז הוקם, בשנת 2007, פועל המכון להכשרת אנשי מקצוע, עובדי סמך מקצועיים, חוקרים, הורים וילדים, בכל הקשור למניעה, לאיתור, לטיפול ולשיקום ילדים נפגעי התעללות והזנחה. ובצד כל אלה – חידוש ופיתוח ידע מקצועי מתקדם והפצתו בישראל ובעולם. ייחודו של המכון בפעילות הרב-תחומית המקיפה שהוא מקיים למען מטרה זו על כלל היבטיה – הרפואי, המשפטי, הנפשי, החינוכי והחברתי.

המכון פועל בשיתוף פעולה עם ארגונים וגופים שונים. בימים אלה הוא שוקד על הרחבת פעילותו והגדלת שיתופי הפעולה עם קהלים וקהילות נוספות בארץ ובחו"ל, ועם קבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונותכמו תמיד, מברכים במכון על רעיונות והצעות לשיתופי פעולה נוספים.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.