The website supports Exploer 11 and up

קול קורא מלגות פוסט דוקטורט – לרופאים ורופאות

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט
לרופאים ורופאות

מחזור י"ג – תשפ"ה

מכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוא הגוף המוביל בישראל, ומהמובילים בעולם, בפיתוח ידע והנחלתו לקהל אנשי המקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה (child abuse and neglect / child maltreatment). המכון עוסק באבחנה, מניעה, אפידמיולוגיה וטיפול באוכלוסייה של ילדים נפגעי הזנחה והתעללות, מתוך גישה אינטר-דיסציפלינרית. המכון רואה ברפואה, וברפואת ילדים בפרט, דיסציפלינה קריטית במאמץ ההגנה על ילדים. המכון מעוניין לפתח ידע מחקרי בפן הרפואי של התעללות והזנחה של ילדים, מתוך רצון לבסס את הידע וההכרה בתחום בישראל.

המכון מעוניין לתמוך בחוקרים ובחוקרות מתחום הרפואה שיבחרו להתמקד בהתעללות והזנחה של ילדים. לפיכך, המכון מציע מלגות להשתלמות פוסט-דוקטורט לחוקרים.ות המבקשים.ות להתמחות ולהעמיק בתחום. המלגה – בסך 42,000$, מיועדת להשתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה. בנוסף למלגה, יינתן מענק להוצאות נסיעה. במקביל, מוענקת מלגה לתחומי דעת נוספים הנוגעים לילדים.

מי רשאי.ת להגיש את הבקשה?

אזרחי ישראל או תושבי קבע, שיהיו זכאים לתואר דוקטור לרפואה (MDPhD) לאחר 1 באוקטובר 2021 ולא יאוחר מ-1 במאי 2024 המעוניינים בפיתוח קריירה אקדמית בישראל, והמוכנים להשתלם באוניברסיטה מובילה או ביה"ח אוניברסיטאי בחו"ל בנושאים שהם בתחום הקול קורא.

המועמדים.ות מתבקשים לאתר מומחים בתחום מחקר המעניין אותם. במידת האפשר, מכון חרוב יסייע למועמדים.ות המתאימים להתקשר עם החוקרים.

 

יש לצרף לבקשה מסמך מהמוסד המארח ובו התחייבות:

אמות מידה להערכת הבקשות

הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על-ידי ועדת שיפוט אקדמית אשר תדון ותבחר את הראויות ביותר לפי העקרונות הבאים:

מחויבות מקבלי המלגות

מקבלי המלגה יצאו לחו"ל לצורך ההשתלמות החל מ-1 באוגוסט ולא יאוחר מ-1 באוקטובר 2024 . לפני היציאה לחו"ל יימסרו המועמדים.ות התחייבות לקיום תנאי המלגה.

מקבלי המלגה מתחייבים:

הגשת בקשה

המעוניינים.ות בהגשת מועמדות למלגה ייכנסו ללינק שלמטה, בו ימלאו את טופס ההרשמה ויצרפו את המסמכים המבוקשים עד ליום 20.01.2024.

יש להעלות את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים, 
  • רשימת פרסומים כללית (לא רק בתחום של child abuse), 
  • שני מכתבי המלצה (אחד מהמנחה של המועמד.ת ושני מאיש/אשת סגל אקדמי אחר.ת), 
  • מסמך נלווה ובו תמצית (עד שני עמודים) המתארת את עבודת הדוקטורט, 
  • והצהרת כוונות (עמוד אחד) לגבי תכנית מחקר. 

*טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים יוגשו בעברית או באנגלית

1.

מועמדים.ות מתאימים יקבלו בקשה לשלוח עד ליום 25.02.2024 תיאור מפורט של תכנית המחקר אותה הם רוצים לבצע בשנת ההשתלמות (באנגלית, עד שלושה עמודים).

2.

מועמדים.ות שיעברו את שלב הסינון הראשון יוזמנו לראיון אישי שיתקיים במשרדי מכון חרוב בירושלים ביום רביעי 20.03.2024

3.

הודעות על הזכייה במלגות תשלחנה למועמדים.ות עד 20.04.2024.

4.

מועמדים או מועמדות הנתקלים בקשיים ונדרשים להתאמות עקב המלחמה, מוזמנים ליצור קשר בכתובת המייל שלהלן: research@haruv.org.il

הרשמה

(יש לכתוב אותיות בלבד)
(יש לכתוב אותיות בלבד)

לימודי הדוקטורט

 

השתלמות פוסט- דוקטורט

מקום ההשתלמות המבוקש (בצירוף התחייבות המוסד להעסקתך ולקבלת המימון לכך ממכון חרוב):

 


קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.