The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – מלגות 2024

מלגות מכון חרוב להשתלמות פוסט דוקטורט

מחזור י"ג – תשפ"ה

מכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, מציע מלגות להשתלמות פוסט-דוקטורט למבקשים.ות לחקור בנושאים שהם מתחומי העניין של המכון. המלגה – בסך 42,000$ מיועדת להשתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה. בנוסף למלגה יינתן מענק להוצאות נסיעה.

מטרת המלגות היא לתמוך בחוקרים ובחוקרות שיבחרו להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון – הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה. ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת.

המועמדים.ות מתבקשים לאתר מומחים בתחום מחקר המעניין אותם. במידת האפשר, מכון חרוב יסייע למועמדים.ות המתאימים להתקשר עם החוקרים.

יש לצרף לבקשה מסמך מהמוסד המארח ובו התחייבות:

מי רשאי.ת להגיש את הבקשה?

אזרחי ישראל או תושבי קבע, שהדוקטורט שלהם אושר לאחר 1 באוקטובר 2021 ולא יאוחר מ-1 במאי 2024. המעוניינים בפיתוח קריירה אקדמית בישראל, והמוכנים להשתלם באוניברסיטה מובילה בחו"ל בנושאים שהם בתחום הקול קורא.

אמות מידה להערכת הבקשות

הבקשות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והערכה על-ידי ועדת שיפוט אקדמית אשר תדון ותבחר את הראויות ביותר לפי העקרונות הבאים:

מחויבות מקבלי המלגות

מקבלי המלגה יצאו לחו"ל לצורך ההשתלמות החל מ-1 באוגוסט ולא יאוחר מ-1 באוקטובר 2024 . לפני היציאה לחו"ל יימסרו המועמדים.ות התחייבות לקיום תנאי המלגה.

מקבלי המלגה מתחייבים:

הגשת בקשה

המעוניינים.ות בהגשת מועמדות למלגה יכנסו ללינק שלמטה, בו ימלאו את טופס ההרשמה ויצרפו את המסמכים המבוקשים עד ליום 20.01.2024

יש להעלות את המסמכים הבאים:

*טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים יוגשו בעברית או באנגלית

1.

מועמדים.ות מתאימים יקבלו בקשה לשלוח עד ליום 25.02.2024 תיאור מפורט של תכנית המחקר אותה הם רוצים לבצע בשנת ההשתלמות (באנגלית, עד שלושה עמודים).

2.

מועמדים.ות שיעברו את שלב הסינון הראשון יוזמנו לראיון אישי שיתקיים במשרדי מכון חרוב בירושלים ביום רביעי 13.03.2024

3.

הודעות על הזכייה במלגות תשלחנה למועמדים.ות עד 20.4.2024.

4.

מועמדים.ות הנתקלים בקשיים ונדרשים להתאמות עקב המלחמה, מוזמנים ליצור קשר בכתובת המייל שלהלן: research@haruv.org.il

הרשמה

(יש לכתוב אותיות בלבד)
(יש לכתוב אותיות בלבד)

לימודי הדוקטורט

 

השתלמות פוסט- דוקטורט

מקום ההשתלמות המבוקש (בצירוף התחייבות המוסד להעסקתך ולקבלת המימון לכך ממכון חרוב):


קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד

קבצי PDF או WORD בלבד
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.