The website supports Exploer 11 and up

הרופא כדמות מפתח לאיתור וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה- ידע וכלים מעשיים

קורס בחירה בבית הספר לרפואה, עין כרם.

 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים לרפואה ידע וכלים לאיבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. זאת מתוך אמונה שהרופאים נפגשים פעמים רבות בילדים אלו והם אלו שנדרשים לאבחן ולטפל בהם בצורה מקצועית.

 

להורדת סילבוס הקורס