The website supports Exploer 11 and up

תמיכה בקורסים בינלאומיים- ילדים בסיכון ורווחת הילד בפרספקטיבה משווה | 2020

קורס בחירה המיועד לסטודנטים לתוכנית מוסמך ודוקטורט בעבודה סוציאלית ובפדגוגיה חינוכית בדרום קוריאה, גרמניה וישראל.

 

תכני הקורס יעסקו בסוגיות הנוגעות לגורמי סיכון, טיפול ומדיניות בנושא התעללות בילדים. הקורס הינו בהרכב בינלאומי של סטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה הלאומית בסיאול, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת גתה בפרנקפורט. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים משלוש האוניברסיטאות לנושאים ולסוגיות בתחום ההתעללות בילדים, באמצעות הרצאות, מפגשים עם אנשי מקצוע וביקורים באתרים ושירותים שונים. הקורס מדגיש היבטים של פרקטיקה ומדיניות של רגישות תרבותית. בנוסף, המשתתפים משלושת המוסדות יהנו מההזדמנות לבלות יחד זמן נוסף, לאחר שעות הלימודים, ולהכיר את הסביבה החברתית של הערים השונות.
הקורס מרוכז במהלך שבועיים (בכל שנה הקורס מתקיים בשתיים מתוך שלוש הערים הנ"ל, שבוע בכל עיר). התלמידים נדרשים להשתתף במלואם בכל ההרצאות ובביקורי האתר ולהגיש עבודת סיכום, הקורס מתקיים בשפה האנגלית.

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.