The website supports Exploer 11 and up

ילדים נפגעי התעללות והזנחה- ידע וכלים מעשיים לאיתור וטיפול | 2020

קורס בחירה המיועד לסטודנטים לתזונה שנה ג' בבי"ס למדעי התזונה, רחובות.

 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים לתזונה ידע וכלים לאיבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. זאת מתוך אמונה שתזונאים הנפגשים פעמים רבות עם ילדים אלו, יוצרים איתם קשר משמעותי ונדרשים לאבחן ולטפל בהם בצורה המקצועית ביותר.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.