The website supports Exploer 11 and up

נוער ונעורים בין רווחה וסיכון: התמקדות במיניות ובמגדר | 2020-2021

קורס בחירה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, הר הצופים.

 

קורס זה עוסק בסוציולוגיה ובהיסטוריה של לימודים הומו-לסביים ולימודים קוויריים, ומתמקד בנוער ישראלי המזהה עצמו כשייך לקהילות להטב"ק. הקורס בוחן את הסיכונים הניצבים בפני הנוער ואת המענה החברתי הניתן להם.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.