The website supports Exploer 11 and up

אביטל קאי-צדוק, ד"ר

מנהלת חרוב ארה"ב

עובדת סוציאלית בעלת תואר ראשון, שני ושלישי מאוניברסיטת תל אביב, פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים. בעלת למעלה מ-15 שנות ניסיון בעבודה עם נערות וצעירות במצבי סיכון ומצוקה, הן בתחום המחקר והן בפרקטיקה.
אביטל לימדה קורסים באוניברסיטת תל אביב, מכללת תל חי והמכללה לחברה ואמנויות בנתניה, ועוסקת בהכשרת צוותים ונשות מקצוע. כמו כן, היא חברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין ורכזת המדור להכשרה מקצועית בשדה; חברת סגל בתכנית להכשרת מנחי קבוצות בביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת תל אביב.
כיום היא מנהלת את שלוחת מכון חרוב ארה"ב, בטולסה, אוקלהומה.

avitalkayetzadok@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.