The website supports Exploer 11 and up

אריקה סטון

עוזרת מחקר בחרוב-ארה"ב

 

אריקה היא סטודנטית לתואר שני לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אוקלהומה המשלב לימודי הדוקטורט בנושא מנהיגות קהילתית וארגונית. אריקה היא חלק מהוועדה ליחסי קהילה של הפדרציה היהודית בטולסה, כמו גם של הוועדה לביטול גזענות באוניברסיטת אוקלהומה.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.