The website supports Exploer 11 and up

דועאא חרבאוי

עוזרת מחקר

דועאא חרבאוי היא בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית. במהלך לימודיה עשתה הכשרה מעשית עם ילדים בסיכון.

Duaa@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.