The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יגאל שביל

מומחה ברפואת ילדים ובנפרולוגית ילדים. הרופא הראשון בירושלים שאבחן את תסמונת הילד המוכה והכניס לתודעת הרופאים העובדים הסוציאלים ואחרים על  קיום תסמונת" חדשה" שלא הוכרה לפני זה, ופרסמה בספרות. ד"ר שביל ייסד ופיתח מרכז לנושא בהדסה  עין כרם ב1975 יחידה הממשיכה לפעול עד היום  בהמשך בחסות מרכז בת עמי. בהמשך, משמש כרופא הצוות של מרכז לין מאז הקמתו. עובד שנים רבות במחלקת ילדים במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.