The website supports Exploer 11 and up

השופטת בדימוס נאוה בן-אור

שופטת בדימוס של בית המשפט המחוזי בירושלים ולשעבר המשנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים. התמחתה אצל שופט בית המשפט העליון מנחם אלון, ובפרקליטות המדינה אצל הפרקליטה דורית ביניש. באוגוסט 2020 מונתה ליושבת ראש הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. בנובמבר 2021 הקימה ועמדה בראש ועדה עצמאית, בעקבות פנייה של ארגון איגי, לשם חקירת התופעה של פגיעות מיניות בקרב נוער להט״ב וכן בקרב מתנדבי ומתנדבות הארגון.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.