The website supports Exploer 11 and up

ד"ר חניתה קושר

מנהלת חרוב ארה"ב

ד"ר חניתה קושר היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה סוציאלית ע"ש פרופ' פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר וההוראה של חניתה מתמקדים בנושאים הקשורים לרווחת ילדים, זכויות ילדים והתעללות והזנחה בילדים.
לחניתה ניסיון רב בעבודה בתחום כעובדת סוציאלית. בין השנים 2019 ל -2021 שימשה חניתה כמנהלת הידע והפיתוח ב"בית לכל ילד". בין השנים 2007-2015 הייתה מנהלת מרכז החינוך במועצה לשלום הילד.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.