The website supports Exploer 11 and up

יפה כהן אסייג

מנהלת משרד מכון חרוב

גימלאית האוניברסיטה העברית בירושלים.

שימשה 30 שנה כעוזרת מנהל של ספריית הרמן למדעי הטבע.

yafa@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.