The website supports Exploer 11 and up

יפה מתתיה

עוזרת מחקר

יפה היא בעלת תואר ראשון בריפוי בעיסוק ולומדת לתואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים. ליפה ניסיון בטיפול בילדים במכון להתפתחות הילד בקופת חולים.

yaffam@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.