The website supports Exploer 11 and up

כרמית כץ, פרופ'

משנה למנכ"ל מכון חרוב

כרמית כץ היא עובדת סוציאלית וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב.

תחום מומחיותה של פרופ' כץ הוא התעללות והזנחה בגיל הילדות. היא חוקרת ופועלת בתחום זה בארבעה צירים עיקריים: הציר הראשון הוא שיח עם ילדים נפגעי התעללות; הציר השני הוא קידום ופיתוח שירותים והתערבויות לילדים נפגעי טראומה במשפחה; הציר השלישי הוא חקר הדינמיקה משפחתית במצבים של התעללות והציר הרביעי הוא מניעת התעללות.
פרופ' כץ מאמינה שמניעת התעללות והזנחה היא חובה מוסרית וגם שעל אנשי המקצוע מכל הדיספלינות לפעול מתוך שיח עם הילדים עצמם בהקשרי החיים שלהם, אמונות אלה ניצבות בתשתית כל עבודתה.

 

פרופ' כץ היא מייסדת הוועדה הציבורית הישראלית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעות מיניות בתקופת הילדות וגם מייסדת הקבוצה הבין־לאומית International Group of Scholars Protecting Children from Maltreatment During COVID-19. חֶבֶר ISPCAN הכיר בקבוצה כקבוצה מובילה בקידום ביטחונם של ילדים בזמן מגפה עולמית.

 

פרופ' כץ היא העורכת הראשית של כתב העת International Journal of Child Maltreatment בהוצאת Springer.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.