The website supports Exploer 11 and up

מייס עיסא

רכזת תוכניות עבודה סוציאלית

מייס בעלת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית. כיום סטודנטית לתואר שלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, המחקר שלה עוסק בטראומה מצטברת ובילדים בגיל הרך שהוצאו בצו בית משפט מהבית בעקבות התעללות והזנחה. מייס ניהלה במשך שש שנים את קלט החירום היחיד בארץ לילדים בגיל הרך בסיכון, הממוקם במזרח ירושלים ומשרת את כלל האוכלוסייה הערבית בארץ. בין היתר ניהלה פנימייה לנערות בסיכון, ניהלה מרכז חירום, הדריכה עו״סים והדריכה סטודנטים

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.