The website supports Exploer 11 and up

יואב שרון

 

יואב רואה חשבון בהשכלתו.

עבד כרו״ח ב PWC, שימש במספר תפקידי ניהול והיה מנכ״ל של חברת תיירות בינ״ל.

כיום במשרה חלקית מסייע בפיתוח של מכון קשרים – לטיפול אישי וזוגי, בהנהלת ד״ר רונית שרון, לה הוא נשוי 30 שנה.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.