The website supports Exploer 11 and up

ענת אופיר

מנהלת תחום הכשרת המונים ומומחיות מנסיון חיים

ענת אופיר היא בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית פול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים.
לענת ניסיון בעבודה עם נשים וילדים בסיכון באגף לשירותים חברתיים בעיריית ירושלים.
בשנים 1997-2006 כיהנה כמנהלת יחידת נציב תלונות הציבור לילדים ונוער במועצה הארצית לילד וכמנהלת מחלקת ההדרכה של המועצה. בשנים האחרונות התמחתה בשיווק והנחיית קבוצות.

anato@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.