The website supports Exploer 11 and up

יולי כתאין מאירי

עוזרת מחקר

יולי היא בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה העברית. היא בעלת נסיון בעבודה טיפולית ילדים ובני נוער בתיכון ״האקדמיה למוסיקה ומחול״ ובליווי ילדים ומשפחות ״בשירות למען הילד״ של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

yuli@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.