The website supports Exploer 11 and up

יוסף קולה

רכז פרוייקטים צפון

פרמדיק, בעל תואר שני בעבודה סוציאלית. עוסק בקידום ופיתוח חוסן למגיבים ראשוניים. תלמיד מחקר לרפואת חירום, בבית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

yosef@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.