The website supports Exploer 11 and up

גליה גרוס

מנהלת כספים ומנהלת תפעול בכירה בקרן שוסטרמן – ישראל.

גליה מילאה תפקיד ניהולי בכיר בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן, וצברה ידע עשיר משנות ניסיון רבות בעמותות בתחום הניהול הפיננסי.
היא בעלת תואר רו"ח מוסמך ותואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

galia@schusterman.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.