The website supports Exploer 11 and up

סתיו דקל עמיר

אחראית תחום ריפוי בעיסוק קמפוס חרוב לילדים

סתיו דקל עמיר מנהלת את "מרפאת חרוב לילדים" – מרפאה רב-מקצועית אשר נותנת מענה לילדים נפגעי התעללות והזנחה. בנוסף לתפקידה במרפאה מרכזת תכניות הכשרה לצוותים פרא-רפואיים. סתיו בעלת תואר ראשון ושני בריפוי בעיסוק מבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה. הייתה שותפה בפיתוח כלי אבחון לילדים להערכה עצמית של עוצמות ושל תפקודים ניהוליים – The Pictorial Interview of Children's Meta-cognition and Executive Functions (PIC-ME).
בעלת ניסיון בתחום של התפתחות הילד ובעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועם הוריהם.
דוקטורנטית בביה"ס לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית בירושלים.

Stav@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.