The website supports Exploer 11 and up

אשר בן-אריה, פרופ'

מנכ"ל

משנת 2021 דיקן  בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. בין השנים 2007-2011 עמד בראש תוכנית שוורץ. למעלה מעשרים שנה שימש כמנהל ועורך ה"שנתון הסטטיסטי – ילדים בישראל" וכסמנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד. הוא יזם וניהל את הפרוייקט הרב-לאומי "מדידה ומעקב אחר רווחת הילד בישראל" והיה בין מייסדי הארגון הבינלאומי לאינדיקטורים של ילדים (ISCI) ובשנת 2005 נבחר ליושב הראש הראשון שלו.

פרופ' בן אריה נמנה על המומחים הבינלאומיים המובילים בתחום האינדיקטורים החברתיים במיוחד בתחום הקשור לרווחת הילד. הוא כתב בהרחבה ופרסם מאמרים בנושא הפוליטיקה של המדיניות החברתית ורווחת הילד בישראל ובנושא של אינדיקטורים של רווחת הילד ומדידתם.

פרופ' בן אריה הוא מייסד ועורך ראשי של כתב העת Child Indicators Research – CIR ושל סדרת הספרים Children Well-being: Research and Indicators, בהוצאת Springer publishing house publications.

asher@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.