נדחה כנס חרוב-ספיר בנושא: טיפול בילדים במצבי איום קולקטיבי מתמשך והתערבות עם ילדים פליטים

מכללה אקדמית ספיר