ילדים בַּתָּוֶוך – התעללות בילדים והזנחתם בעיצומו של קונפליקט גירושין – יום העיון של קמפוס חרוב לילדים

מועד אירוע : 11 בינואר 2018

האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים