The website supports Exploer 11 and up

יום עיון בזום בנושא – קהילה בונה מרחב בטוח – התמודדות ועדות המוגנות עם פוגע בקהילה

21 ביולי 2024

יום ראשון, ט"ו בתמוז תשפ"ד | 21 ביולי 2024, 20:00 – 22:00

אנו מתכבדים להזמינכם ליום העיון בו יוצג מתווה חדש שנכתב לשם התמודדות עם נוכחות פוגע בגיר בקהילה – מפגש שבו יוצג סיכום התהליך הממושך של החשיבה והכתיבה.
 

יום העיון מיועד לחברי ועדות מוגנות, עו"סים קהילתיים והממשקים העובדים איתם

סדר יום
20:00 - 20:50
שמירה על מרחב קהילתי בטוח – התמודדות עם פוגע בקהילה עו"ס נעמי גוטמן ועו"ד עפרה בן מאיר, מכון חרוב
20:50 - 21:00

הפסקה

21:00 - 21:30

דינמיקה והתנהלות של צוות המוגנות במיקרה של חזרת פוגע לקהילה אבי אונגר, MBA יועץ אירגוני-קהילתי. מנהל המחלקה לעבודה קהילתית, מלווה קהילתי ומרכז צוותי מוגנות במועצה האזורית גוש עציון ורכז הכשרות לצוותי מוגנות

21:30 - 22:00

העוגן בסערה – על טראומה קולקטיבית, מוגנות של ילדים ותפקיד הקהילה
פרופ' כרמית כץ, מישנה למנכ"ל מכון חרוב

מחיר למשתתף: 20 ש"חעדכון אחרון 11 יולי 2024

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.