שפה ותקשורת בצל התעללות והזנחה – פורום קלינאיות תקשורת המטפלות בילדים נפגעי התעללות והזנחה

מועד אירוע : 20 במרץ 2022 - 8 בינואר 2023

ZOOM

מפגשים: 10