The website supports Exploer 11 and up

הכשרה באגף הרווחה ובשפ"ח

הכשרות בשנת 2018:


 

הכשרה בנושא מניעה ואיתור של פגיעות מיניות במערכת החינוך ובקהילה במטה בנימין

שותפים: האגף לשירותים חברתיים ושפ"ח מטה בנימין

מטרה: להקנות למשתלמים כלים למניעה, להתמודדות ולטיפול במקרים של פגיעות מיניות במערכות החינוך ובקהילה.

קהל יעד: עו"סים באגף הרווחה ופסיכולוגים חינוכיים בשפ"ח

מספר מפגשים: 9

מספר משתתפים: 27

מיקום: מטה בנימין


 

השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים בנושא פסיכותרפיה ילד-הורה בגיל הרך, במצבים של טראומה ואלימות במשפחה

שותפים: שפ"ח נתניה

מטרה: להעניק למטפלים כלים למפגש עם משפחות וילדים החיים במצב חיים של טראומה מתמשכת (משפחות קצה), לצורך הערכה וטיפול; להקנות לבוגרי התוכנית ידע וכלים לניהול שיח טיפולי דיאדי בטיפול במשפחות הקצה במסגרת השפ"ח.

קהל יעד: פסיכולוגים חינוכיים והתפתחותיים בשפ"ח

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 60

מיקום: נתניה


 

הכשרות בשנת 2017:


תכנית למידה בנושא מניעה ואיתור פגיעות מיניות במערכת החינוך ובקהילה

שותפים: האגף לשירותים חברתיים ושפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) של מטה בנימין
מטרה: להקנות למשתלמים כלים למניעה, להתמודדות ולטיפול במקרים של פגיעות מיניות במערכות החינוך ובקהילה. המשימה בסיום ההכשרה – הכנת ערכות הדרכה לחדרי המורים במסגרות החינוך במועצה האזורית לקראת קיום שתי סדנאות בבתי הספר (כל זוג משתלמים) בשנה"ל תשע"ח
קהל יעד: צוות האגף והשפ"ח
מס' מפגשים: 9
מס' משתתפים: 27
מיקום: מטה בנימיןעדכון אחרון 28 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.