The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לעמותות חינוך

הכשרות בשנת 2018:


 

תוכנית למידה על סוגיות נבחרות בעבודה עם ילדים בסיכון

שותפים: עמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל

מטרה: לתת לצוות המנהלות והרכזות בעמותה ידע ופרספקטיבה מקצועית רחבה יותר על עבודה עם ילדים בסיכון כדי שיוכלו להדריך טוב יותר את צוות המתנדבים שעומד בקשר עם הילדים.

קהל יעד: רכזות ומנהלות בעמותה

מספר מפגשים: 4

מספר משתתפים: 20

מיקום: תל אביב


 

מפגשי למידה למתנדבים בנושא המפגש בין האח הבוגר לילד

שותפים: עמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל

מטרה: לתת הצצה לעולמו הפנימי והרגשי של הילד, ללמוד להתמודד עם האתגרים שמפגש בין אח בוגר לילד מזמן ולהכיר כלים לחיזוק הקשר והאמון עם הילד.

קהל יעד: מתנדבים בעמותת אח בוגר אחות בוגרת ישראל

מספר מפגשים: מפגש אחד לכל מחוז, 4 בסה"כ

מספר משתתפים: 80

מיקום: ברחבי הארץעדכון אחרון 28 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.