The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותים של עמותת "בית לכל ילד" בשיתוף העמותה 2017-2018

עמותת "בית לכל ילד" נותנת מענה לכ2000 ילדים בשנה בהתמודדותם עם הזנחה, התעללות ופגיעה מינית, במסגרות ובתכניות השונות של העמותה. העמותה מפעילה מסגרות טיפוליות לילדים בסיכון, למשל מרכזי החירום בירושלים ובבאר שבע, בית מעבר, מועדוניות ו"מרכז מיטל". מכאן חשיבות שיתוף הפעולה בין מכון חרוב לעמותת "בית לכל ילד", כדי להיטיב את המענה הניתן לילדים באמצעות הכשרה של הצוותים המקצועיים.

 

הכשרות בשנת 2018:


 

שילוב עקרונות של טיפול בטראומה בילדות בעבודת מרכז החירום באר שבע

שותפים: "בית לכל ילד"

מטרה: לספק כלים של "עדשת הטראומה" בעבודה עם ילדים שחוו טראומה בילדות.

קהל יעד: צוות מרכז החירום באר שבע

מספר מפגשים: 6

מספר משתתפים: 35

מיקום: באר שבע


 

השתלמות לצוות הפסיכו-סוציאלי של מרכז חירום באר שבע בנושא טיפול מבוסס מנטליזציה למשפחות בסכסוך גירושין

שותפים: "בית לכל ילד"

מטרה: לספק ידע וכלים לעבודה עם משפחות בסכסוך גירושים, ומיומנויות עבודה עם ההשלכות של מצב זה על הילדים.

קהל יעד: צוות פסיכו-סוציאלי של מרכז החירום

מספר מפגשים: 5

מספר משתתפים: 20

מיקום: באר שבע


הכשרות בשנת 2017:


 

הכשרה לצוות המועדוניות של "בית לכל ילד" (מזרח ירושלים)

מטרה: להקנות לצוות הרב-מקצועי של המועדוניות, במסגרת עבודתם, כלים לטיפול, לליווי ולהדרכה של ילדים בסיכון
קהל יעד: יועצות חינוכיות
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 20
מיקום: מכון חרוב


 

השתלמות לצוות מרכז החירום באר שבע

מטרה: לשלב עקרונות של טיפול בטראומה בילדות בעבודה של מרכז החירום
קהל יעד: צוות מרכז החירום באר שבע
מס' מפגשים: 6
מס' משתתפים: 50
מיקום: באר שבע


 

השתלמות לצוות המועדוניות של "בית לכל ילד"

רקע: רוב הילדים ובני הנוער שמגיעים למועדוניות, חוו אירועים טראומטיים במשפחה. אירועים אלה השפיעו על התפתחותם ועל הקשרים שלהם עם הוריהם. מחקרים עדכניים מצביעים של השלכות דרמטיות של טראומה בילדות על המוח המתפתח, הבריאות הנפשית והפיזית, ואפילו על תחולת החיים.
"העדשה של הטראומה" רואה את התפתחות הילדים, את ההורות של ההורים ואת הקשרים ביניהם לאור אירועים טראומטיים שמתרחשים במשפחה. היא מדגישה גישה אקטיבית, הכוללת אלמנטים כגון דיבור ישיר ומפורש על טראומות העבר, קישור קשיי הילד וקשיי הורות לאירועים שקרו ובניית נרטיב עם ילדים על האירועים שקרו להם, תשומת לב לביטויים הגופניים של טראומה, בניית מרחב מוגן לילדים, וערנות לאפשרויות של רה-טראומטיזציה במרחב הטיפולי.
מטרות ההשתלמות: להציג עקרונות של טיפול בטראומה, לערוך היכרות עם השפעתה ועם דרכי ההתמודדות עם ביטוייה, היכרות אשר תסייע לאנשי צוות המועדונית בטיפול בילדים בסיכון
קהל יעד: עו"סים, מנהלים, רכזים ומדריכים במועדוניות "בית לכל ילד"
מס' מפגשים: 2
מס' משתתפים: 50
מיקום: קמפוס חרוב לילדיםעדכון אחרון 6 מאי 2021
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.