The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותי בתי ספר

מטרה: להקנות לצוות בית הספר כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר וכלים לטיפול ולניהול במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה, ומול הגורמים המטפלים בקהילה. נוסף על כך, להקנות למורים כלים להתבוננות פנימית בעבודתם עם תלמידות עם בעיות רגשיות, שעברו פגיעה; כלים אלה יעזרו להם לאפשר נראות גם לחוזקות ולמסוגלות של התלמידות לצד נראות של פגיעה וקשיים.
קהל יעד: צוות בית הספר, מורות ומטפלות רגשיות
מס' מפגשים: 10-9
מס' משתתפים: 112
מיקום: חולון, מכון חרוב

בשנת 2017 פעלו ארבע תכניות להתערבות בבתי הספר:

• בי"ס יובלים (חינוך מיוחד, בנות עם בעיות רגשיות ונפשיות)
• בי"ס שז"ר בחולון
• בי"ס יובל בירושלים – יום עיון
• בי"ס הרצפלד בחולון