The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותי בתי ספר

מטרה: להקנות לצוות בית הספר כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר וכלים לטיפול ולניהול במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה, ומול הגורמים המטפלים בקהילה. נוסף על כך, להקנות למורים כלים להתבוננות פנימית בעבודתם עם תלמידות עם בעיות רגשיות, שעברו פגיעה; כלים אלה יעזרו להם לאפשר נראות גם לחוזקות ולמסוגלות של התלמידות לצד נראות של פגיעה וקשיים.
קהל יעד: צוות בית הספר, מורות ומטפלות רגשיות
מס' מפגשים: 10-9
מס' משתתפים: 112
מיקום: חולון, מכון חרוב

בשנת 2017 פעלו ארבע תכניות להתערבות בבתי הספר:

• בי"ס יובלים (חינוך מיוחד, בנות עם בעיות רגשיות ונפשיות)
• בי"ס שז"ר בחולון
• בי"ס יובל בירושלים – יום עיון
• בי"ס הרצפלד בחולון

 

השתלמויות בשנת 2018:


 

השתלמות לצוות המורים של בי"ס שז"ר בחולון בנושא של ילדים בסיכון – מענה לצרכים רגשיים

שותפים: בית ספר שז"ר חולון

מטרה: לחזק את מעמדם של המורים כדמויות משמעותיות עבור הילדים, ככתובת רגישה, אכפתית, זמינה, אקטיבית ויעילה לעזרה בעיני התלמידים, וכך לקדם את פנייתם של התלמידים לעזרה. ההשתלמות נועדה לתת לצוות בית הספר כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר, כלים לטיפול ולניהול מקרה שעולה בו חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה ומול הגורמים המטפלים בקהילה.

קהל יעד: מורות ומטפלות רגשיות

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 30

מיקום: חולון


 

השתלמות למורים ברשת החינוך אמי"ת קהילת ירושלים

שותפים: רשת החינוך אמי"ת

מטרה: להעניק כלים לאיתור פגיעה בילדים בתוך המשפחה, במרחב החינוכי ובמרחב הציבורי. להדגיש את החשיבות של תפקיד המורה כדמות משמעותית לפנייה לעזרה ולדיווח של הילד על פגיעה ולייצר שיח של מוגנות בית ספרית.

קהל יעד: אנשי חינוך

מספר מפגשים: 8

מספר משתתפים: 25

מיקום: ירושליםעדכון אחרון 27 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.