The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותי גני ילדים

הכשרות בשנת 2018:


 

השתלמות לצוותי גני השפה בירושלים בנושא של ילדים נפגעי התעללות והזנחה

שותפים: גני השפה בירושלים

מטרה: להקנות לצוותי הגנים כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, כלים לטיפול ולניהול מקרה שעולה בו חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה ומול הגורמים המטפלים בקהילה.

קהל יעד: צוות רב-מקצועי של כל גני השפה בירושלים (גננות, סייעות, צוות פרה-רפואי)

מספר מפגשים: 10

מספר משתתפים: 50

מיקום: ירושלים


הכשרות בשנת 2017:


 

תכנית הכשרה לסייעות בגני הילדים במעלה אדומים בנושא איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להקנות לצוות הסייעות בגני הילדים כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת הגן, כלים להתנהגות במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה, מול צוות הגן והפיקוח ומול הגורמים המטפלים בקהילה
קהל יעד: סייעות בגני הילדים בעיר
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 100
מיקום: מעלה אדומים


 

השתלמות למערך גני השפה בירושלים בנושא "ילדים נפגעי התעללות והזנחה"

מטרה: להקנות לצוותי הגנים כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר, כלים לטיפול ולניהול במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה ומול הגורמים המטפלים בקהילה.
קהל יעד: צוותים רב-מקצועיים של כל גני השפה בירושלים (גננות, סייעות, צוות פרה-רפואי)
מס' מפגשים: 10
מס' משתתפים: 50
מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

הכשרת צוותי הגיל הרך ממזרח ירושלים

שותפים: עיריית ירושלים, משרד החינוך

מטרה: ללוות את הגננות והעו"סיות באתגרים ובהתלבטויות שהן מתמודדות עימם במהלך ההטמעה והיישום של תכנית ההכשרה שהתקיימה בשנת 2016

קהל יעד: עו"סים וגננות

מס' מפגשים: 7

מס' משתתפים: 10

מיקום: מזרח ירושליםעדכון אחרון 28 מאי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.