The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותי גני ילדים

 

הכשרות בשנת 2017:


 

תכנית הכשרה לסייעות בגני הילדים במעלה אדומים בנושא איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה

מטרה: להקנות לצוות הסייעות בגני הילדים כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת הגן, כלים להתנהגות במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה, מול צוות הגן והפיקוח ומול הגורמים המטפלים בקהילה
קהל יעד: סייעות בגני הילדים בעיר
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 100
מיקום: מעלה אדומים


 

השתלמות למערך גני השפה בירושלים בנושא "ילדים נפגעי התעללות והזנחה"

מטרה: להקנות לצוותי הגנים כלים לאיתור וזיהוי של ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר, כלים לטיפול ולניהול במקרה שעולה חשד להתעללות – מול הילד, מול המשפחה ומול הגורמים המטפלים בקהילה.
קהל יעד: צוותים רב-מקצועיים של כל גני השפה בירושלים (גננות, סייעות, צוות פרה-רפואי)
מס' מפגשים: 10
מס' משתתפים: 50
מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

תכנית למידה בנושא מניעה ואיתור פגיעות מיניות במערכת החינוך ובקהילה

שותפים: האגף לשירותים חברתיים ושפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) של מטה בנימין
מטרה: להקנות למשתלמים כלים למניעה, להתמודדות ולטיפול במקרים של פגיעות מיניות במערכות החינוך ובקהילה. המשימה בסיום ההכשרה – הכנת ערכות הדרכה לחדרי המורים במסגרות החינוך במועצה האזורית לקראת קיום שתי סדנאות בבתי הספר (כל זוג משתלמים) בשנה"ל תשע"ח
קהל יעד: צוות האגף והשפ"ח
מס' מפגשים: 9
מס' משתתפים: 27
מיקום: מטה בנימין